1432/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla muuttanut kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista 22 joulukuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1346/93) sekä sen 2 §:ssä tarkoitetun maksutaulukon sellaisena kuin se on kauppa- ja teollisuusministeriön 24 päivänä helmikuuta 1994 tekemässä päätöksessä (170/94), seuraavasti:

1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän päätöksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

3 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) toimeksiantoon perustuvat neuvonta-, koulutus-, konsultointi- ja muut kehittämispalvelut;

2) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

3) julkaisut, tutkimukset, selvitykset ja kustannuspalvelut lukuunottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat ministeriön maksutonta toimintaa;

4) henkilöstön käyttö virkatehtäviin hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu-, ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuunottamatta tapauksia joissa se välittömästi tukee kauppa- ja teollisuusministeriön tai sen yrityspalvelun maksutonta toimintaa;

5) kirjasto- ja tietopalvelut;

6) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

7) ulkopuolisten ilmoitukset ministeriön ja ministeriön yrityspalvelun julkaisuissa;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) työsuhdekeksintölautakunnan lausunnot.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja sen viimeinen voimassaolopäivä on 31.3.1996.

Tämän päätöksen mukaiset maksut peritään sen voimaantulon jälkeen tilatuista suoritteista. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa tilatuista suoritteista peritään maksu ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleen päätöksen mukaisesti.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Talousjohtaja
Olavi Naulapää

Liite

MAKSUTAULUKKO:

Julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite

1) päätös, jolla vienti- tai tuontilupa on myönnetty tai lupaehtoja muutettu, tavaran arvon perusteella seuraavasti:

Tavaran arvo mk Maksu
―     10 000 50 mk
yli     10 000 ―    100 000 250 mk
yli    100 000 ― 1 000 000 500 mk
yli  1 000 000 ― 10 000 000 700 mk
yli 10 000 000 ― 1 000 mk
2) päätös, jolla vienti- tai tuontiluvan voimassaoloaikaa on luvan voimassaoloaikana tehdystä hakemuksesta pidennetty 50 mk
3) maahanjääntitodistus ja vientitodistus 100 mk
4) päätös valvontalisenssistä 50 mk
5) päätös, jolla vienti- tai tuontilupahakemus on hylätty 50 mk
6) elintarvikelakiin perustuvat poikkeuslupapäätökset 1 000 mk
7) valtion tilintarkastuslautakunnan valituspäätökset 500 mk
8) kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset:
tilinpäätöksen valmistumisaikaa ja tilikautta koskevat poikkeuslupapäätökset 500 mk
muut kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset 3 000 mk
9) ulkomaisten yritysostojen vahvistushakemusten käsittely 12 000 mk
10) päätökset luvista kuulua osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia niitten toimihenkilönä tai prokuristina 500 mk
11) päätökset luvista toimia osakeyhtiön tai asunto osakeyhtiön perustajana 500 mk
12) päätökset luvista toimia elinkeinonharjoittajana 500 mk
13) kiinteistönvälittäjäntutkintoon osallistuminen ja kiinteistönvälittäjätutkinnosta annettava todistus 450 mk
14) välipäätökset kaivoslain hakemusasioissa 50 mk
15) kaivoslain hakemuksiin ja oikeuksiin liittyvät päätökset 250 mk
16) kaivosrekisteriote 80 mk arkilta
17) turvavarastojen käyttölupapäätökset 1 000 mk
18) sähkölakiin perustuvat valituspäätökset 500 mk
19) päätökset hakemuksista poiketa sähkötöidenjohtajan kelpoisuusvaatimuksista 500 mk
20) päätökset hakemuksista poiketa sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajalta edellytettävästä pätevyystodistuksesta 500 mk
21) kauppakamarisääntöjen vahvistamispäätökset 500 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.