1431/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus elintarvikevirastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan elintarvikevirastosta 16 päivänä maaliskuuta 1990 annetun asetuksen (278/90) 14 §:n edellä oleva väliotsikko ja 14 §:n 3 momentti seuraavasti:

Virkavapaus ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
14 §

Virkamieheksi nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslain (750/94) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää se viranomainen, joka tämän pykälän 1 tai 2 momentin mukaan myöntäisi vastaavasta virasta virkavapauden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.