917/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994

Asetus siviilipalvelusasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalvelusasetuksen (1725/91) 6 §:n 6, 7, 12, 18 ja 19 kohta, näistä 12, 18 ja 19 kohta sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1373/92), sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella, uusi 20―28 kohta seuraavasti:

6 §
Yksityisoikeudelliset siviilipalveluslaitokset

Siviilipalveluslain 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja siviilipalveluslaitoksia ovat:


6) Suomen YK-liitto ry;

7) A-klinikkasäätiö;


12) Kuurojen Palvelusäätiö (Dövas servicestiftelse);


18) Amnesty International Suomen osasto ry.;

19) Suomen Kansallisoopperan säätiö;

20) Niemikotisäätiö;

21) Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö;

22) Sininauhaliitto r.y.;

23) Natur och Miljö r.f.;

24) Sylvia-koti yhdistys ry;

25) Kuntoutussäätiö ― Stiftelsen för rehabilitering;

26) Suomen Mielenterveysseura ry;

27) Pääkaupunkiseudun Aikuiskoulutussäätiö; sekä

28) Maailman Luonnon Säätiö ― World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994

Presidentti Tasavallan
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.