895/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1994

Asetus rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun asetuksen 11 §: n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (214/82) 11 §:n 4 ja 6 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa asetuksessa (305/87), ja

muutetaan 11 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 11 §:n 2 momentti mainitussa 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa asetuksessa ja 3 momentti 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa asetuksessa (426/82), seuraavasti:

11 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä eläketurvakeskukselle ja kunnalliselle eläkelaitokselle suoritettavien valtion korvausten määrät edelliseltä kalenterivuodelta. Vahvistettu korvaus suoritetaan siten, että se on eläketurvakeskuksen ja kunnallisen eläkelaitoksen käytettävissä vahvistamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jolloin Postipankki suorittaa postisiirtotilien kirjauksen.

Valtion korvauksen vahvistamista ja suorittamista varten eläketurvakeskuksen ja kunnallisen eläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämät selvitykset toukokuun 20 päivään mennessä.Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 1994.

Rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain mukaisen valtion korvauksen, joka aiheutuu vuoden 1994 kustannuksista, sovelletaan kuitenkin rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun asetuksen 11 §:n säännöksiä sellaisina kuin ne olivat voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.