170/1994

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on muuttanut kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1346/93) 2 §:ssä tarkoitetun maksutaulukon oheisen liitteen mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Maksutaulukon kohdissa 20), 21) ja 22) tarkoitettuja maksuja ei peritä ennen tämän päätöksen voimaantuloa vireille tulleiden valitusten ja hakemusten perusteella tehdyistä päätöksistä.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Talousjohtaja
Olavi Naulapää

Liite

MAKSUTAULUKKO:

Julkisoikeudelliset suoritteet


  Suorite                       Maksu
 1) päätös, jolla vienti- tai tuontilupa on myönnetty
  tai lupaehtoja muutettu, tavaran arvon perusteella
  seuraavasti:
  Tavaran arvo mk
         Ä10 000                50 mk
  yli 10 000  -100 000               250 mk
  yli 100 000  -1 000 000              500 mk
  yli 1 000 000 -10 000 000             700 mk
  yli 10 000 000-                 1 000 mk
 2) päätös, jolla vienti- tai tuontiluvan
  voimassaoloaikaa on luvan voimassaoloaikana
  tehdystä hakemuksesta pidennetty          50 mk
 3) maahantuontitodistus ja vientitodistus       100 mk
 4) päätös valvontalisenssistä             50 mk
 5) päätös, jolla vienti- tai tuontilupahakemus
  on hylätty                     50 mk
 6) liikeaikalain poikkeuslupapäätökset
  pienkauppojen tai merkitykseltään vähäiset
  poikkeusluvat                   300 mk
  ryhmä- tai tavaratalotyyppisten liikkeiden
  poikkeusluvat                  1 000 mk
  valtakunnalliset poikkeusluvat          2 000 mk
 7) elintarvikelakiin perustuvat
  poikkeuslupapäätökset              1 000 mk
 8) tilintarkastusjärjestelmän valvontalautakunnan
  valituspäätökset                  500 mk
 9) kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset   3 000 mk
10) ulkomaisten yritysostojen vahvistushakemusten
  käsittely                    12 000 mk
11) päätökset luvista kuulua osakeyhtiön, asunto-
  osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai
  toimia niitten toimihenkilönä tai prokuristina   500 mk
12) päätökset luvista toimia osakeyhtiön tai asunto-
  osakeyhtiön perustajana              500 mk
13) päätökset luvista toimia elinkeinoharjoittajana  500 mk
14) kiinteistönvälittäjäntutkintoon osallistuminen ja
  kiinteistönvälittäjätutkinnossa annettava 
  todistus                      450 mk
15) välipäätökset kaivoslain hakemusasioissa      50 mk
16) kaivoslain hakemuksiin ja oikeuksiin liittyvät
  päätökset                     250 mk
17) kaivosrekisteriote             80 mk arkilta
18) velvoitevarastoinnin poikkeuslupapäätökset    1 000 mk
19) turvavarastojen käyttölupapäätökset       1 000 mk
20) sähkölakiin perustuvat valituspäätökset      500 mk
21) päätökset hakemuksista poiketa sähkötöiden-
  johtajan kelpoisuusvaatimuksista          500 mk
22) päätökset hakemuksista poiketa sähköurakoitsijan
  sähkötöiden johtajalta edellytettävästä
  pätevyystodistuksesta               500 mk 
23) kohdissa 1), 2), 3) ja 4) tarkoitetun hakemuksen
  tai sen peruutuksen käsitteleminen taikka
  tutkimatta jättäminen                50 mk
24) kohdissa 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14),
  16), 18), 19), 20), 21) ja 22) tarkoitetun
  hakemuksen tai sen peruutuksen käsitteleminen
  taikka tutkimatta jättäminen            100 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.