1711/1992

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka tilastokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) tilastoalan kirjat, lehdet ja kustannuspalvelut;

2) yritysrekisteri- ja LY-tunnuspalvelut;

3) muista kuin 2 §:ssä tarkoitetuista aineistoista tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset sekä haastattelu- ja muut tiedonkeruupalvelut;

4) tilastojen laadinnan kokonaispalvelut;

5) koulutus-, informaatio- ja konsultointipalvelut;

6) tietotekniikkapalvelut.

2 §

Liiketaloudellisin perustein hinnoitellaan myös seuraaavat osittain tai kokonaan tilastokeskuksen valmiista aineistoista tuotetut suoritteet:

1) tilastojulkaisut ja tilastotoimen käsikirjat käsite-, määritelmä- ja luokitusstandardeista;

2) tietokanta- ja muut suorakäyttöpalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset;

4) puhelintietopalvelut;

5) valokopio- ja muut jäljennökset.

3 §

Kuolintodistusten jäljennökset, jotka annetaan asianomaisille viranomaisille ja vakuutuslaitoksille sekä vainajan lähemmille omaisille yksittäiskappaleina, ovat maksuttomia.

4 §

Tilastokeskuksen maksuttomia suoritteita ovat myös:

1) kansainvälisten sitoumusten mukaiset tilastoraportit;

2) lehdistötiedotteet;

3) vähäiset opastus- ja neuvontapalvelut;

4) tieteellisen tilastoalan keskuskirjaston kotimaiset lainauspalvelut ja vaihtosuhdejulkaisut.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1992

Ministeri
Ilkka Kanerva

Vs. neuvotteleva virkamies
Miliza Vasiljeff

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.