1710/1992

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon kehittämiskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtionhallinnon kehittämiskeskuksella ei ole julkisoikeudellisia suoritteita.

2 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtionhallinnon kehittämiskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) yleiset koulutuspalvelut;

2) tilauspohjaiset koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut;

3) julkaisut;

4) toimitilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön;

5) valokopiot ja muut jäljennökset, elleivät ne kuulu osana edellä kohdissa 1-4 mainittujen suoritteiden hintoihin.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1997.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1992

Ministeri
Ilkka Kanerva

Vs. neuvotteleva virkamies
Miliza Vasiljeff

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.