1398/1992

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1992

Valtioneuvoston päätös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkajärjestelyistä

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n 1 momentin ja 8 §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (306/92), sekä maaseutuelinkeinohallinnosta 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1199/92) 7 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Eduskunnan vuoden 1993 talousarvioesityksen noudattamisesta väliaikaisesti talousarviona vuoden 1993 alusta tekemän päätöksen mukaisesti perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut virat sekä muutetaan virkojen nimet ja siirretään virat 1 päivästä tammikuuta 1993 lukien.

2 §
Maa- ja metsätalousministeriö

Perustetaan:

yksi S 32 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylijohtajan virka;

yksi S 31 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylijohtajan virka;

yksi S 31 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva osastopäällikön virka;

yksi A 30 palkkausluokkaan kuuluva neuvottelevan virkamiehen virka;

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva maatalousneuvoksen virka; ja

kaksi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa hallitusneuvoksen virkaa.

Lakkautetaan yksi A 31 palkkausluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen osastopäällikkönä virka.

Muutetaan virkojen nimet ja siirretään virat osastoilta ministeriön yhteisiksi:

yksi A 29 palkkausluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä virka yleiseltä osastolta samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi hallitusneuvoksen viraksi;

yksi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka yleiseltä osastolta samaan sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaksi talousjohtajan viraksi;

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka yleiseltä osastolta samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi maatalousneuvoksen viraksi;

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka yleiseltä osastolta samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi vesihallintoneuvoksen viraksi;

yksi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka maatalousosastolta samaan sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaksi apulaisosastopäällikön viraksi;

kaksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa maatalousosastolta samaan sopimuspalkkaluokkaan kuuluviksi maatalousneuvoksen viroiksi;

yksi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka kalastus- ja metsästysosastolta samaan sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaksi kalastusneuvoksen viraksi; ja

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka kalastus- ja metsästysosastolta samaan sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaksi metsästysneuvoksen viraksi.

Siirretään virat osastoilta ministeriön yhteisiksi:

yksi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva apulaisosastopäällikön virka metsäosastolta; ja

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen virka maatalousosastolta.

3 §
Maatilahallitus

Lakkautetaan yksi S 32 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva pääjohtajan virka.

4 §
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Perustetaan yksi S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylijohtajan virka.

5 §
Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Perustetaan yksi S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylijohtajan virka.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Toimenpiteisiin tällä päätöksellä perustetun viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Kansliapäällikkö
Reino Uronen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.