1373/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Asetus siviilipalvelusasetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalvelusasetuksen (1725/91) 8 §:n 2 momentti ja 32 §:n 1 momentti sekä

lisätään 6 §:ään uudet 8-19 kohdat seuraavasti:

6 §
Yksityisoikeudelliset siviilipalveluslaitokset

8) Suomen Punainen Risti - Finlands Röda Kors;

9) Invalidiliitto ry;

10) Invalidisäätiö;

11) Kehitysvammaisten Tukiliitto r.y.;

12) Kuurojen Huoltokotisäätiö - Dövas Vårdhemstiftelse;

13) Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande SETA ry.;

14) Seksuaalipoliittinen yhdistys SEXPO r.y.;

15) Kuntokallio-Säätiö;

16) Takuu-Säätiö / Garanti-Stiftelsen;

17) Luonto-Liitto r.y.;

18) Amnesty International Suomen osasto ry.; sekä

19) SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖ.

8 §
Poliisin virka-apu palvelusmääräyksen tiedoksiantamiseksi

Siviilipalveluskeskuksen on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin tavoittamatta jääneen siviilipalvelusvelvollisen etsintäkuuluttamiseksi.

32 §
Poliisin virka-apu siviilipalvelusvelvollisen toimittamiseksi palvelukseen

Jos siviilipalvelusvelvollinen jää saapumatta palvelukseen tai lopettaa sen, palveluspaikan on ilman aiheetonta viivytystä pyydettävä sijaintipaikkakunnan poliisilta virka-apua hänen etsimiseksi ja palvelukseen toimittamiseksi. Palveluspaikan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin tavoittamatta jääneen siviilipalvelusvelvollisen etsintäkuuluttamiseksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.