898/1992

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta annetussa asetuksessa (926/91) tarkoitetun julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunta) suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti.

2 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista JHTT-lautakunta perii kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) tutkintomaksu JHTT-tutkintoon osallistuvalta 850 mk,

2) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta annetun asetuksen 13 §:ssä tarkoitetun hakemuksen käsittelymaksu 500 mk,

3) maksu JHTT-luetteloon merkitsemisestä ja tilintarkastajatodistuksesta yhteensä 300 mk.

3 §

Lautakunnan järjestämästä koulutuksesta ja pätevyyden muusta kuin 2 §:ssä tarkoitetusta toteamisesta peritään maksu omakustannushinnan mukaan.

4 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka lautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat valokopio- ja muut jäljenteet.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1992.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.