847/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut uusien aineiden ilmoitusmenettelystä 22 päivänä elokuuta 1990 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (716/90) 2 §:n 1 momentin, 3 §:n 2 momentin sekä 8 §:n, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (433/91), seuraavasti:

2 §
Ilmoitettava uusi aine

Kemikaalilain voimaantulon jälkeen maahantuodusta tai valmistettavasta aineesta, joka ei ole ollut käytössä ennen lain voimaantuloa (uusi aine), on tehtävä ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriölle.


3 §
Varsinainen ilmoitus

Ilmoituksen tekijän tulee toimittaa ilmoitetusta aineesta sosiaali- ja terveysministeriön määräämässä ajassa lisätietoja seuraavasti:

Jos aineen valmistus- tai maahantuontimäärä vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohden tai jos markkinoille toimitettavan aineen kokonaismäärä valmistajaa tai maahantuojaa kohden on:

1) vuodessa 10-100 tonnia tai kokonaismäärä 50-500 tonnia, II liitteen tason 1 tutkimuksista sosiaali- ja terveysministeriön tarpeelliseksi katsomien tutkimusten tulokset;

2) vuodessa 100-1 000 tonnia tai kokonaismäärä 500-5 000 tonnia, II liitteen tason 1 tutkimusten tulokset; taikka

3) vuodessa 1 000 tonnia tai enemmän tai kokonaismäärä 5 000 tonnia tai enemmän, II liitteen tason 1 tutkimusten lisäksi tason 2 tutkimuksista sosiaali- ja terveysministeriön tarpeelliseksi katsomien tutkimusten tulokset.

8 §
Aiemmin ilmoitettu aine

Euroopan yhteisöjen jäsenmaahan tai Euroopan vapaakauppaliiton EFTA:n jäsenmaahan jätetty uutta ainetta koskeva ilmoitus korvaa 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen. Tällöin ilmoituksen tekijän on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle jäljennös Euroopan yhteisöjen jäsenmaahan tai EFTA:n jäsenmaahan jätetyn ilmoituksen yhteenvedosta sekä osoitettava, että asianomaisen maan viranomainen on hyväksynyt ilmoituksen.

Ilmoituksen tekijän on 1 momentin mukaisessa tapauksessa sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä toimitettava maahantuotua tai valmistettua ainemäärää vastaava ilmoitus.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Vanhempi hallitussihteeri
Raimo Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.