187/1992

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maidontarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

kumonnut maidontarkastuksesta 30 päivänä huhtikuuta 1975 antamansa päätöksen (300/75) 12 §:n 3 momentin ja

muuttanut päätöksen 1 a §:n, 25 §:n 5 momentin, 46 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 2 momentin 3 kohdan, 60 §:n 1 momentin, 61 §:n 1 momentin sekä 62 §:n,

näistä 1 a §:n sellaisena kuin se on 8 päivänä joulukuuta 1987 annetussa päätöksessä (955/87) osittain muutettuna 16 päivänä marraskuuta 1990 annetulla päätöksellä (993/90), 46 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 2 momentin 3 kohdan sellaisina kuin ne ovat muutettuina mainitulla 8 päivänä joulukuuta 1987 annetulla päätöksellä ja 62 §:n sellaisena kuin se on muutettuna 27 päivänä maaliskuuta 1985 annetulla päätöksellä (296/85) seuraavasti:

1 a §

Tilalta elintarvikkeen valmistukseen tai elintarvikkeeksi luovutettavan maidon tulee laadultaan täyttää muun ohella seuraavat vaatimukset:

1) bakteerien kokonaispesäkelukumäärä ei saa toistuvasti ylittää 500 000/ml;

2) solupitoisuus ei saa toistuvasti ylittää 750 000/ml;

3) lääkejäämän estovaikutus ei saa olla mikrobiologisessa kasvunestotestissä suurempi kuin 0,004 æg/ml penisilliinipitoisuutta vastaava.

Tilalta ei saa luovuttaa eikä maidonjalostamo saa ottaa vastaan maitoa elintarvikkeeksi tai elintarvikkeen valmistukseen käytettäväksi, jos tilalla tuotetun maidon bakteerien kokonaispesäkelukumäärä kahdessa peräkkäisessä kokeessa ylittää 500 000/ml tai kahden peräkkäisen solupitoisuuskokeen tulosten geometrinen keskiarvo ylittää 750 000/ml ja tilalla on suoritettu viimeisen kahden vuoden aikana jälkimmäisen kokeen suorittamisesta laskettuna maa- ja metsätalousministeriön maitonäytteistä antaman päätöksen 7 §:n (781/91) tarkoittama tuotantohygieeninen selvityskäynti. Jollei selvityskäyntiä ole tehty mainittuna aikana, on maidonjalostamon suoritettava käynti kuukauden kuluessa siitä, kun tilalla tuotetun maidon kokonaispesäkelukumäärän todettiin jälkimmäisessä kokeessa ylittävän 500 000/ml tai kahden peräkkäisen solupitoisuustutkimuksen tulosten geometrisen keskiarvon ylittävän 750 000/ml.

Maidon luovutus ja vastaanotto saadaan tilalta aloittaa vasta sen jälkeen, kun tilan tuottamasta maidosta tilan aloitteesta otetun näytteen perusteella maidon on todettu alittavan 1 momentissa mainitut raja-arvot. Vastaanoton aloittamisen jälkeen on maidonjalostamon tutkittava tilan maidosta otettu näyte viikottain ja ilmoitettava tulos maidon tuottajalle välittömästi siihen asti, kunnes tilan maidon kokonaispesäkelukumäärä on enintään 100 000/ml ja solupitoisuus enintään 400 000/ml.

25 §

Maidonjalostamon on huolehdittava siitä, että tankkiajoneuvon kuljettajalle annetaan luettelo niistä tiloista, joiden maitoa ei saa luovuttaa elintarvikkeen valmistukseen eikä elintarvikkeena käytettäväksi. Tällaista maitoa ei saa siirtää sellaiseen kuljetustankkiin, jossa jo on tai johon samalla keräysmatkalla tullaan siirtämään elintarvikkeena tai elintarvikkeen raaka-aineena käytettävää maitoa.


46 §

Kulutusmaitotuotteiden valmistukseen käytettävä maito ei saa olla aikaisemmin lämpökäsitelty ja tulee sen laadultaan täyttää seuraavat vaatimukset:


3) lääkejäämän estovaikutus ei saa olla mikrobiologisessa kasvunestotestissä suurempi kuin 0,004 æg/ml penisilliinipitoisuutta vastaava.


Kulutusmaitotuotteiden valmistukseen käytettävä kerma ja kuorittu maito saavat kuitenkin olla aikaisemmin lämpökäsiteltyjä ja tulee niiden laadultaan täyttää seuraavat vaatimukset:


3) lääkejäämän estovaikutus siten kuin 1 momentin 3 kohdassa.

60 §

Lukuunottamatta iskukuumennettuja tuotteita muiden kulutusmaitotuotteiden lämpötila ei saa jakelukuljetuksen aikana ylittää +8 C astetta. Kuljetustilan on oltava helposti puhtaanapidettävä ja tiivis.


61 §

Lukuunottamatta iskukuumennettuja tuotteita on muut kulutusmaitotuotteet pidettävä myynti- ja muissa jakelupaikoissa jäähdytyslaitteessa tai jäähdytetyssä varastossa, joiden lämpötila saa nousta enintään +8 C asteeseen.


62 §

Myyntipäällykseen tai jakelupakkaukseen suljettua pastöroitua maitoa ja kermaa saadaan pitää kaupan, myydä ja tarjoilla pastörointipäivänä ja sitä seuraavana neljänä päivänä. Jos maito noudetaan tilalta vähintään joka toinen päivä ja pastörointi suoritetaan viimeistään 24 tunnin kuluttua keräilyn päättymisestä, saadaan kuitenkin perjantaina ja lauantaina sekä kahtena arkipyhää edeltävänä päivänä pastöroidun maidon ja kerman osalta noudattaa pastörointipäivän jälkeistä viiden päivän myyntiaikaa.

Hapatettua valmistetta saa pitää kaupan, myydä ja tarjoilla niin kauan, kuin maidonjalostamo ilmoittaa sen säilyvän korkeintaan + 8 C asteen lämpötilassa.

Iskukuumennettuja kulutusmaitotuotteita saa pitää kaupan, myydä ja tarjoilla 90 vuorokauden ajan lämpökäsittelystä ja myyntipäällykseen sulkemisesta lukien.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Apulaisosastopäällikkö
Olli Sorvettula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.