63/1992

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1992

Asetus liikenneministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n 1 ja 4 momentin sekä 10 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 6 §:n 4 momentti 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90):

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat liikenneministeriössä perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset ja sopimuspalkkaiset virat.

2 §

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1992 lukien:

kaksi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa hallitusneuvoksen virkaa; ja

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva neuvottelevan virkamiehen virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1992 lukien:

yksi A 29 palkkausluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen, toimistopäällikkönä virka.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1992.

Tällä asetuksella perustetut hallitusneuvoksen virat voidaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettaviksi julistamatta.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virat on perustettu.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.