1645/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki työnvälityslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 2 päivänä kesäkuuta 1959 annetun työnvälityslain (246/59) 16 b §, sellaisena kuin se on muutettuna 6 päivänä toukokuuta 1983 ja 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetuilla laeilla (424/83 ja 267/89),

muutetaan 3 a ja 16 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 a § mainitussa 6 päivänä toukokuuta 1983 annetussa laissa ja 16 a § 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (817/90), sekä

lisätään lakiin uusi 3 b § seuraavasti:

3 a §

Työnhakijoiden työnsaannin ja avoimien työpaikkojen täyttymisen edistämiseksi voidaan työvoimatoimistoon ilmoittautuneelle työttömälle tai välittömästi työttömyysuhan alaiselle työnhakijalle myöntää matkakustannusten korvausta matkasta, jonka hän tekee työpaikkaan tutustumista, työsopimusneuvottelua tai uuteen työpaikkaan siirtymistä varten, sekä alkuavustusta muutosta aiheutuviin kustannuksiin. Matkakustannusten korvausta voidaan myöntää myös koululaiselle ja opiskelijalle toisella paikkakunnalla kesäloma-aikana tapahtuvaa työskentelyä varten.

Matkakustannusten korvauksen ja alkuavustuksen myöntämisen edellytyksenä on:

1) ettei työnhakijalla ole työvoimatoimiston arvion mukaan mahdollisuuksia sijoittua asuinpaikkakuntansa työssäkäyntialueella ammattitaitoaan vastaavaan työhön;

2) että työnhakija muuttaa työhön Suomessa asuinpaikkakuntansa työssäkäyntialueen ulkopuolelle sellaiselle paikkakunnalle, jolla ei ole saatavissa hänen alansa tai lähialojen työvoimaa; ja

3) että työaika uudessa työpaikassa on vähintään keskimäärin 18 tuntia viikossa.

Lisäksi alkuavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että ansiotyö on pysyvä.

3 b §

Ulkomailta Suomeen muuttavalle ja täällä pysyvän ansiotyön aloittavalle Suomen kansalaiselle, entiselle Suomen kansalaiselle tai henkilölle, jonka vanhemmista ainakin toinen on tai on ollut Suomen kansalainen, voidaan myöntää alkuavustusta muutosta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Alkuavustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että työaika on uudessa työpaikassa vähintään keskimäärin 18 tuntia viikossa ja että ansiotyö on pysyvä.

Pohjoismaissa asuvalle Pohjoismaiden kansalaiselle, joka on työtön tai työttömyysuhan alainen, voidaan myöntää matkakustannusten korvausta tutustumismatkoista Suomessa oleviin työpaikkoihin. Korvausta voidaan myöntää myös mukana matkustavan puolison ja lasten matkakustannuksista. Puolisoon rinnastetaan henkilö, joka elää tutustumismatkan tekijän kanssa avioliitonomaisissa oloissa.

16 a §

Rangaistus 3 a ja 3 b §:ssä mainitun avustuksen petollisesta hankkimisesta tai sen yrittämisestä tuomitaan sen mukaan mitä rikoslain 36 luvun 1-3 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 179/91
Työasiainvaliok. miet. 6/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.