1600/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 6 päivänä tammikuuta 1989 annetun lain (4/89) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1387/90), seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1992 loppuun. Osittaista kotihoidon tukea suoritetaan tähän tukeen oikeutetuille perheille maaliskuun 1 päivästä 1989 lukien.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 109/91
sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 9/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.