1466/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esiyyelystä

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 6 päivänä syyskuuta 1991 annetun asetuksen (1176/91)1 §:n 2 momentti, 4 §:n 6 kohta, 6 §:n 11 kohta, 10 §:n 1 momentti ja 31 § sekä

lisätään 6 §:ään uusi 7 a kohta ja 30 §:ään uusi 21 a kohta seuraavasti:

1 §

Lisäksi ministeriössä on erillisinä toimistoina kansainvälisten asiain toimisto ja tiedotustoimisto.


4 §

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


6) ministeriön edustusta oikeusasioissa sekä laitoksissa, järjestöissä tai muissa yhteisöissä ja toimielimissä;


6 §

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


7 a) valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksia;


11) ulkomailta Suomeen tulleiden pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden vastaanottoa;


10 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö, hallinto-osaston osastopäällikkö, vakuutusosaston osastopäällikkö, sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikkö, ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston osastopäällikkö ja kehittämisosaston osastopäällikkö, apulaisosastopäälliköitä, tasa-arvovaltuutettu, ulkomaalaisvaltuutettu, hallitusneuvoksia toimistopäällikköinä, toimistopäälliköitä, hallitusneuvoksia, neuvottelevia virkamiehiä sekä nuorempia ja vanhempia hallitussihteerejä.


30 §

Vakuutusosaston osastopäällikkö ratkaisee 27 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:


21 a) vakuutusyhtiön osakkeiden ja takuuosuuksien hankkimista;


31 §

Sosiaali– ja terveyspalveluosaston osastopäällikkö ratkaisee 27 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston alaisille virastoille ja laitoksille;

2) luvan myöntämistä lääkkeiden teolliseen valmistamiseen ja lääkkeiden tukkukauppaan;

3) lääkkeiden velvoitevarastointilaissa (402/84) tarkoitetun varastointivelvollisen vapauttamista varastointivelvoitteesta; sekä

4) valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskusten johtajien nimittämistä ja ottamista.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.