1149/1991

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1991

Asetus eräiden laivanrakennustai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Oikeusministerin esittelystä ja Ahvenanmaan maakunnanhallituksen suostumuksella säädetään laivanrakennustai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (573/72), sellaisena kuin lain nimike on 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1094/85), 9 §:n sekä 28 päivänä joulukuuta 1951 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (670/51) 20 §:n nojalla:

1 §

Valtiontakuukeskus hoitaa ne laivanrakennustai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetussa laissa (573/72) tarkoitetut tehtävät, jotka Ahvenanmaan itsehallintolain (670/51) 19 §:n mukaan kuuluvat maakunnan hallinnolle.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan alushankintoihin myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 29 päivänä joulukuuta 1972 annettu asetus (894/72).

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.