733/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki liikkuvasta kaupasta annetun lain 17§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan liikkuvasta kaupasta 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun lain (389/61) 17§:n 1 momentti seuraavasti:

17 §

Kulkuneuvoa ei saa käyttää myyntiin eikä kiertomyymäläkaupan yhteydessä ostettavien elintarvikkeiden kuljettamiseen ennen kuin terveyslautakunta tai terveyslautakunnan näitä tehtäviä hoitava muu viranomainen on hyväksynyt sen tähän tarkoitukseen. Kulkuneuvon hyväksyy sen kunnan terveyslautakunnan tehtäviä hoitava viranomainen, josta käsin myynti tapahtuu. Kulkuneuvo on lisäksi tarkastettava uudestaan kunkin seuraavan kalenterivuoden aikana ennen toukokuun 1 päivää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 295/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 46/90
Suuren valiok. miet. 347/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.