184/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Asetus eräiden opetusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Opetusministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin ja 10§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 6§:n 4 momentti 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90):

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut sopimuspalkkaiset ja peruspalkkaiset virat.

Opetushallitus

Perustetaan 1 päivästä huhtikuuta 1991 lukien:

yksi S 32 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva pääjohtajan virka;

neljä S 29 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa ylijohtajan virkaa;

yksi S 29 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva hallintojohtajan virka;

yksi S 29 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva suunnittelujohtajan virka;

kuusi S 28 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa johtajan virkaa:

yksi S 28 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva opetusneuvoksen virka;

neljä S 27 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa opetusneuvoksen virkaa;

kolme S 26 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa kouluneuvoksen virkaa;

kuusitoista S 26 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa opetusneuvoksen virkaa;

kaksi S 26 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa yli-insinöörin virkaa;

yksi S 26 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva yliarkkitehdin virka;

kolmekymmentäkaksi S 25 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa opetusneuvoksen virkaa;

yhdeksän S 25 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa yli-insinöörin virkaa;

kaksi S 25 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa erikoistutkijan virkaa;

seitsemän S 24 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

kolmekymmentäkuusi S 23 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

yksi S 23 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva erikoistutkijan virka;

kaksi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa kouluneuvoksen virkaa;

kaksi A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa kouluneuvoksen virkaa;

kahdeksan A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

neljäkymmentäyhdeksän A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva taloussihteerin virka;

seitsemän A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva koulutussihteerin virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa tiedotussihteerin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva taloussihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

neljä A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa;

kolmetoista A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa taloustarkastajan virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva kielenkääntäjän virka;

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa kamreerin virkaa;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

kaksi A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa kielenkääntäjän virkaa;

kolme A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva rakennustarkastajan virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva tutkimussihteerin virka;

viisi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimussihteerin virkaa;

neljä A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimussihteerin virkaa;

neljä A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa reviisorin virkaa;

kaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

kaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa reviisorin virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva apulaiskamreerin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva toimistorakennusmestarin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva operaattorin virka;

kahdeksan A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva pääkirjanpitäjän virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva kirjaajan virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa toimitussihteerin virkaa;

neljätoista A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

seitsemän A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva kirjanpitäjän virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva ylivirastomestarin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva virastomestarin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva kirjaajan virka;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa virastomestarin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva tekstinkäsittelijän virka;

kaksikymmentäkuusi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva apulaiskirjaajan virka;

kolme A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistaloustarkastajan virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistaloustarkastajan virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa virastomestarin virkaa;

neljäkymmentäseitsemän A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva konekirjoittajan virka;

yhdeksän A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa virastomestarin virkaa;

kahdeksan A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa kirjanpitäjän virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva apulaiskirjanpitäjän virka;

viisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa; ja

viisitoista A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa.

Kouluhallitus

Lakkautetaan 1 päivästä huhtikuuta 1991 lukien:

yksi S 32 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva pääjohtajan virka;

kahdeksan S 26 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa;

viisi S 25 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa;

yksi S 26 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva yliarkkitehdin virka;

yksi S 25 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka;

viisitoista S 24 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

kaksikymmentäkolme S 23 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

kaksi A 29 palkkausluokkaan kuuluvaa ylijohtajan virkaa;

kuusi A 28 palkkausluokkaan kuuluvaa osastopäällikön virkaa;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva atk-päällikön virka;

seitsemän A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

yhdeksän A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

kaksi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

neljä A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa lakimiehen virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva atk-suunnittelijan virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva koulutussihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lakimiehen virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva taloussihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva tiedotussihteerin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

neljä A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva kielenkääntäjän virka;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa kamreerin virkaa;

yksitoista A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa taloustarkastajan virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva insinöörin virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva apulaiskielenkääntäjän virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva tutkimussihteerin virka;

viisi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimussihteerin virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva rakennustarkastajan virka;

neljä A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa tutkimussihteerin virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva pääjohtajan sihteerin virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kaksi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva apukamreerin virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva operaattorin virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva pääkirjanpitäjän virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva apulaistarkastajan virka;

neljä A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva ylivahtimestarin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva kirjaajan virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kolmetoista A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestari-autonkuljettajan virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva apulaiskirjaajan virka;

kolme A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistaloustarkastajan virkaa;

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistaloustarkastajan virkaa;

kaksikymmentä A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

seitsemän A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

viisi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva kirjanpitäjän virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva konekirjanpitäjän virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva apulaiskirjanpitäjän virka;

kuusi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; ja

kuusi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa.

Ammattikasvatushallitus

Lakkautetaan 1 päivästä huhtikuuta 1991 lukien:

yksi S 32 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva pääjohtajan virka;

viisi S 28 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa osastopäällikön virkaa;

yksi S 27 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva apulaisosastopäällikön virka;

yksi A 29 palkkausluokkaan kuuluva ylijohtajan virka;

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva osastopäällikön virka;

kolmetoista S 26 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa;

viisi S 25 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa;

viisi S 25 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa yli-insinöörin virkaa;

yksi S 24 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva yliagronomin virka;

kahdeksan S 24 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

kahdeksan S 23 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

kuusi S 23 sopimuspalkkausluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa;

yksi S 22 sopimuspalkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka;

kolme A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa yli-insinöörin virkaa;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva ylimetsänhoitajan virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva atk-erikoistutkijan virka;

kolme A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

kaksikymmentäyhdeksän A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva koulutuspäällikön virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva taloussihteerin virka;

kaksitoista A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

kahdeksan A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitarkastajan virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva rakennussuunnittelijan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva toimistoinsinöörin virka;

neljä A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa taloustarkastajan virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva kamreerin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva tiedotussihteerin virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva kielenkääntäjän virka;

kolme A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva taloustarkastajan virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva pääjohtajan sihteerin virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa reviisorin virkaa;

kolme A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa reviisorin virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva toimistorakennusmestarin virka;

kahdeksan A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva kirjaajan virka;

kaksitoista A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisreviisorin virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa toimitussihteerin virkaa;

neljä A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva kirjanpitäjän virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva ylivahtimestarin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva tekstinkäsittelijän virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva autonkuljettajan virka;

viisitoista A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksikymmentäkuusi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva apulaiskirjaajan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva autonkuljettajan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva offset-painajan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva konekirjoittajan virka;

viisi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman vahtimestarin virka;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa nuoremman vahtimestarin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

neljä A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

kymmenen A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Tällä asetuksella perustetut virat voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää haettavaksi julistamatta.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.