1387/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 6 päivänä tammikuuta 1989 annetun lain (4/89) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1268/89), seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1991 loppuun. Osittaista kotihoidon tukea suoritetaan tähän tukeen oikeutetuille perheille maaliskuun 1 päivästä 1989 lukien.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 239/90
Sosiaalivaliok. miet. 43/90
Suuren valiok. miet. 219/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.