1380/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus koulutussopimuksen perusteella työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä ammatillisista oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 32 c§:n, sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1376/90), nojalla säädetään:

1 §

Koulutussopimuksen perusteella työnantajalle maksetaan valtion varoista koulutuskorvausta kutakin opiskelijaa kohti määrä, joka on enintään 50 prosenttia valtion ammatillisten oppilaitosten keskimääräisistä vuotuisista opiskelijaa kohti lasketuista käyttömenoista. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain valtion tulo- ja menoarvion rajoissa koulutuskorvauksen määrän yhtä opiskelijaa kohti.

Työnantajan on haettava koulutuskorvausta ammatilliselta oppilaitokselta koulutuksen edistymisen mukaan kolmannesvuosittain tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa. Korvaus suoritetaan kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Oppilaitoksen vuosittain tekemän esityksen perusteella ammattikasvatushallitus osoittaa määrärahan sen käyttöön koulutuskorvausten maksamista varten.

2 §

Tämän asetuksen koulutuskorvauksen maksamista koskevia säännöksiä ei sovelleta ammatillisen oppilaitoksen järjestämässä työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.