1364/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki yksityisen työnantajan kansaneläkemaksun poikkeuksellisesta alentamisesta vuonna 1991

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Poiketen siitä, mitä kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta 30 päivänä marraskuuta 1990 annetun lain (1024/90) 3§:n 2 momentissa on säädetty työnantajan kansaneläkemaksusta, työnantaja suorittaa, niin kuin siitä >erikseen säädetään, työnantajan kansaneläkemaksua 2,40 prosenttia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1991 välisenä aikana, 2,15 prosenttia 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 1991 välisenä aikana sekä 3,15 prosenttia 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 1991 välisenä aikana ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Jos liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa verovelvollisen työnantajan viimeksi toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia hänen samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, maksun suuruus on viimeksi toimitettua verotusta seuraavana kalenterivuotena kuitenkin 3,45 prosenttia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän syyskuuta 1991 välisenä aikana sekä 4,45 prosenttia 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 1991 välisenä aikana ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Jos tällaisen työnantajan edellä tarkoitettujen poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, on sanottu maksu 4,05 prosenttia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän syyskuuta 1991 välisenä aikana sekä 5,05 prosenttia 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 1991 välisenä aikana ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Tarkemmat säännökset maksun määräytymisestä voidaan antaa asetuksella.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 313/90
Sosiaalivaliok. miet. 55/90
Suuren valiok. miet. 267/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.