1358/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Asetus eräiden korkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan eräiden korkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetun asetuksen (721/88) 43§ ja

lisätään asetukseen uusi 4 a§ seuraavasti:

4 a §

Täydellinen ruotsin kielen taito ja kyky ymmärtää suomen kieltä, jotka vaaditaan Åbo Akademi -nimisen yliopiston tutkimusvirkoihin, osoitetaan 4§:n 1-3 momentissa säädetyllä tavalla.

Ruotsin ja suomen kielen taidosta, joka opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan ulkomaalaiselta tai muulta kuin syntyperäiseltä Suomen kansalaiselta, määrätään johtosäännössä. Johtosäännössä määrätään myös, mitkä virat ovat tutkimusvirkoja.

43 §

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen johtajalta vaaditaan tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet. Lisäksi vaaditaan perehtyneisyys tutkimuslaitoksen alaan kuuluvaan tutkimukseen sekä tutkimustoiminnan organisointiin ja johtamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.