1344/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Verohallituksen päätös koron ja voitto-osuuden vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 32§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (1338/90), määrännyt:

1 §

Ennakonpidätystä ei toimiteta korosta eikä sijoitusrahaston voitto-osuudesta, joka suoritetaan yhdistysrekisteriin merkitylle yhdistykselle tai säätiörekisteriin merkitylle säätiölle.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja sillä kumotaan verohallituksen 22 päivänä joulukuuta 1988 antama päätös (1294/88) osingon, koron ja voitto-osuuden vapauttamisesta ennakonpidätyksestä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen (1188/89).

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Markku Hrivonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.