679/1990

Annettu Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Asetus nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen 3 ja 4§:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä muutetaan nuorten työntekijäin suojelusta 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetun asetuksen (508/86) 3§:n 2 ja 3 momentti ja 4§:n 3 momentti seuraavasti:

3 §

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan koske peruskoulun oppilaan työtä koulussa.

Työministeriö vahvistaa esimerkkiluettelon 1 momentissa tarkoitetuista vaarallisista töistä. Luettelo tulee tarkistaa säännöllisesti, kuitenkin vähintään joka viides vuosi.

4 §

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, koskee soveltuvin osin myös alle 16-vuotiaan peruskoulun oppilaan koulussa tekemää työtä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.