562/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus opetusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen nimien muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 7§:n 1 momentin nojalla:

Valtion ammatilliset oppilaitokset
1 §

Muutetaan:

Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu

yksi C 61 palkkausluokkaan kuuluva kurssitoimenjohtajan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi johtajan (lisäkoulutus) viraksi;

kaksi C 57 palkkausluokkaan kuuluvaa yliopettajan (kasvatus- ja opetusopilliset aineet) virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi yliopettajan (kasvatusaineet) viroiksi;

kolme C 57 palkkausluokkaan kuuluvaa yliopettajan (ammattiaineet) virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi yliopettajan (ainedidaktiikka) viroiksi;

yksitoista C 51 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (ammatilliset aineet ja muut aineet) virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi yliopettajan (ainedidaktiikka) viroiksi; ja

yksi C 42 palkkausluokkaan kuuluva lehtorin (ammatilliset aineet ja muut aineet) virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi yliopettajan (ainedidaktiikka) viraksi.

Sijoitettuina Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkeakoulun liikenneopetuskeskukseen

neljä C 51 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (ammatilliset aineet ja muut aineet) virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi lehtorin (ainedidaktiikka) viroiksi.

Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu

kolme C 57 palkkausluokkaan kuuluvaa yliopettajan (kasvatus- ja opetusopilliset aineet) virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi yliopettajan (kasvatusaineet) viroiksi;

kolme C 57 palkkausluokkaan kuuluvaa yliopettajan (ammattiaineet) virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi yliopettajan (ainedidaktiikka) viroiksi;

viisi C 51 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (kasvatus- ja opetusopilliset aineet, erityisopetus, oppilaanohjaus) virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi yliopettajan (kasvatusaineet) viroiksi;

kymmenen C 51 palkkausluokkaan kuuluvaa lehtorin (ammatilliset aineet ja muut aineet) virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi yliopettajan (ainedidaktiikka) viroiksi; ja

yksi C 61 palkkausluokkaan kuuluva kurssitoimenjohtajan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi johtajan (lisäkoulutus) viraksi.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Entisen viran haltija siirtyy ilman eri toimenpiteitä nimeltään muutetun viran haltijaksi.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.