393/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista 25 päivänä helmikuuta 1966 annetun lain (106/66) 7-10§,

näistä 7§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä joulukuuta 1969 annetulla lailla (768/69), sekä

muutetaan 1 ja 2§ sekä 16§:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Seurakunta käyttää sillä papin ja kanttorin viran ylläpitämiseksi olevia virkataloja tässä laissa säädetyllä tavalla. Seurakunta voi myös hankkia omistukseensa virka-asuntoja.

2 §

Kirkkoherranvirastoa tai sen oleellista muutosta koskevat piirustukset on alistettava kirkkohallituksen vahvistettaviksi.

16 §

Pääomarahaston varoja saa käyttää kirkon, kellotapulin, seurakuntatalon ja siunauskappelin rakentamiseen, hautausmaan perustamiseen, muun seurakunnalle tarpeellisen kiinteän omaisuuden ja huonetilojen, urkujen sekä kirkon lämmitys- ja valaistuslaitteiden hankkimiseen sekä muihin sellaisiin suurehkoja varoja vaativiin seurakunnan menoihin. Jos seurakunnan varsinaiset tulot eivät riitä, pääomarahaston varoja voidaan käyttää myös rakennusten korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin sekä seurakunnan metsien perusparannuksista ja hoidosta aiheutuviin menoihin.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Hallituksen esitys 229/89
Laki- ja talousvaliok. miet. 3/90
Suuren valiok. miet. 18/90

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.