251/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus Hämeen ja Mikkelin lääninhallitusten eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin sekä 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §
Hämeen lääninhallitus
Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka
Lakkautetaan:
1 apulaistarkastaja A 20
1 asuntosihteeri A 18
2 apulaistarkastaja A 17
1 lääninkirjaaja A 17
1 notaari A 16
4 toimistovirkailija A 7
1 puhelunvälittäjä A 7
1 puhelunvälittäjä A 5
Perustetaan:
1 tarkastaja A 20
2 tarkastaja A 19
2 tarkastaja A 18
2 osastosihteeri A 14
3 toimistosihteeri A 13
1 toimistosihteeri A 10
2 §
Mikkelin lääninhallitus
Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka
Lakkautetaan:
3 suunnittelija A 20
1 tutkimussihteeri A 18
2 kamreeri A 17
1 notaari A 16
1 pääkirjanpitäjä A 14
1 toimistosihteeri A 13
1 toimistosihteeri A 11
1 toimistovirkailija A 8
Perustetaan:
1 tiedottaja A 22
1 erikoissuunnittelija A 22
1 koulutussuunnittelija A 21
1 suunnittelija A 20
1 kamreeri A 20
1 osastosihteeri A 16
2 osastosihteeri A 15
1 toimistosihteeri A 12
1 toimistosihteeri A 11
3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu, ei kuitenkaan ennen kuin eduskunta on käsitellyt asian.

4 §

Tällä asetuksella perustetut virat voidaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettavaksi julistamatta.

Tämän asetuksen 1§:ssä mainituista viroista voidaan palkkausluokkaan A 20 kuuluva tarkastajan virka, toinen palkkausluokkaan A 19 kuuluvista tarkastajan viroista ja toinen palkkausluokkaan A 18 kuuluvista tarkastajan viroista täyttää ensimmäisellä kerralla noudattamatta, mitä viran kelpoisuusvaatimuksista on säädetty.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.