146/1990

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1990

Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muuttanut 12 päivänä heinäkuuta 1972 valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (553/72) 9§:n, 15§:n 1 momentin, 17§:n ja 19§:n,

näistä 9§ sellaisena kuin se on 5 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (245/87), 15§:n 1 momentti ja 17§ sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä tammikuuta 1989 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (86/89) ja 19§ sellaisena kuin se on 30 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (309/89), seuraavasti:

9 §

Työntekijän tai toimihenkilön omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla asianomaisella luvalla tekemästä matkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta seuraavasti:

Autolla: 1.1.-28.2.1990 väliseltä ajalta kuluvan ajokilometrien laskentakauden
- 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 128 penniä kilometriltä; ja
- seuraavilta kilometreiltä 114 penniä kilometriltä sekä
1.3.-31.12.1990 välisen ajokilometrien laskentakauden
- 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 130 penniä kilometriltä; ja
- seuraavilta kilometreiltä 116 penniä kilometriltä.
Edellä mainitut kilometrikorvaukset suoritetaan korotettuina seuraavissa tapauksissa:
1) 14 pennillä silloin kun tehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä ja 30 pennillä, silloin kun tehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä, ja
2) 4 pennillä silloin kun
a) työntekijä tai toimihenkilö joutuu kuljettamaan autossaan koneita tai laitteita, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri,
b) työntekijä tai toimihenkilö on työtehtäviensä vuoksi joutunut autossaan kuljettamaan koiraa, tai
3) 15 pennillä silloin kun työntekijän tai toimihenkilön työtehtävien hoito edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta.
Moottoriveneellä: 160 penniä kilometriltä
Moottorikelkalla: 104 penniä kilometriltä
Moottoripyörällä: 85 penniä kilometriltä
Moottoripolkupyörällä: 61 penniä kilometriltä
Muulla tavalla: 33 penniä kilometriltä

Ajokilometrien laskentakausi vaihtuu seuraavan kerran 1.3.1990 ja 1.1.1991.

15 §

Päivärahaa suoritetaan

1) osapäivärahana 1.1.-28.2.1990 väliseltä ajalta 62 markkaa sekä 1.3.-31.12.1990 väliseltä ajalta 65 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14§:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut vähimmäisajat, ja

2) kokopäivärahana 1.1.-28.2.1990 väliseltä ajalta 167 markkaa sekä 1.3.-31.12.1990 väliseltä ajalta 145 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14§:n 2 momentissa mainittu vähimmäisaika.


Ateriakorvaus
17 §

Milloin matkasta ei tule suoritettavaksi päivärahaa, mutta työntekijä tai toimihenkilö on aterioinut tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella vähintään 10 kilometrin etäisyydellä työpaikastaan tai asunnostaan ja matka on kestänyt yli 6 tuntia, suoritetaan hänelle tästä ateriakorvausta 1.1.-28.2.1990 väliseltä ajalta 34,75 markkaa sekä 1.3.-31.12.1990 väliseltä ajalta yksi neljäsosa 15§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kokopäivärahan määrästä.

19 §

Edellä 18§:ssä tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmäismäärät matkavuorokautta kohti ovat vuonna 1990 seuraavat:

1.1.-28.2. 1990 1.3.-31.12. 1990
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit 415,- 425,-
Muut kunnat 355,- 360,-

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990 ja päätöstä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1990 ja sitä myöhemmin alkaviin matkavuorokausiin.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Pekka Salojärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.