145/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetun asetuksen 8§, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1160/87), näin kuuluvaksi:

8 §

Sisäasiainministeriö määrää ministeriön virkamiehistä neuvottelukunnan sihteerit ja toimistohenkilökunnan. Yksi sihteereistä määrätään toimimaan neuvottelukunnan pääsihteerinä. Ennen sihteeriksi määräämistä on hankittava neuvottelukunnan lausunto.

Neuvottelukunnan sihteereinä voivat toimia myös neuvottelukunnan ottamat sivutoimiset sihteerit.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.