138/1990

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1990

Valtioneuvoston päätös työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta vuodelta 1990

Valtioneuvosto on 22 päivänä syyskuuta 1967 annetun oppisopimuslain 28§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetussa laissa (1067/85), ja oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1151/88) nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Työnantajalle suoritetaan oppisopimuslain 28§:ssä (1067/85) tarkoitettua koulutuskorvausta 1 päivästä tammikuuta 1990 siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Oppisopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrät yhtä oppilasta kohti kuukaudessa ovat seuraavat:

Korvausluokka Korvaus oppiohjelman mukaisena ensimmäisenä oppivuotena mk Korvaus oppiohjelman mukaisina muina oppivuosina mk
I 1 400 700
II 1 700 850
III 2 000 1 000
3 §

Koulutussopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrä on 700 markkaa yhtä oppilasta kohti kuukaudessa.

Koulutuskorvaus voidaan suorittaa kaksinkertaisena niillä aloilla, joilla työnantaja on velvollinen järjestämään oppilaalle koulutuksen aikana täyden ylläpidon.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990 ja sitä sovelletaan koulutuskorvauksia vuodelta 1990 maksettaessa.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1990

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Vanhempi hallitussihteeri
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.