118/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus liikenneministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin sekä 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset ja sopimuspalkkaiset virat.

2 §
Liikenneministeriö

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka; ja

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva kielenkääntäjän virka.

3 §
Tiet

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa teknisen avustajan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva johtajan virka;

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva apulaisjohtajan virka;

yksi S 27 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva apulaisjohtajan virka;

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka;

neljä A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa tieinsinöörin virkaa;

kolme A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa tieinsinöörin virkaa;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva tieinsinöörin virka;

kolme A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa insinöörin virkaa;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva tieinsinöörin virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

neljä A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa insinöörin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva insinöörin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva tieinsinöörin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva insinöörin virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva rakennusmestarin virka;

kuusi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yhdeksän A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa;

kolme A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hinaajalaivan päällikön virkaa;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva hinaajalaivan päällikön virka;

neljä A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa hinaajalaivan päällikön virkaa;

neljä A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa teknisen avustajan virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

seitsemän A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

neljä A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa teknisen avustajan virkaa;

viisi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa teknisen avustajan virkaa;

viisi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; sekä

viisi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Vesitiet

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva kanavapäällikön virka;

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva kanavainsinöörin virka;

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva liikenneinsinöörin virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva rakennusinsinöörin virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva koneinsinöörin virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva kamreerin virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuluva insinöörin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva luotsin vanhimman virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva tulkin virka;

kuusi A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa kanavaluotsin virkaa;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva sosiaalipäällikön virka;

kahdeksan A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa kanavaluotsin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva liikenteenvalvojan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva varastotarkastajan virka;

seitsemän A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa sulkumestarin virkaa;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksitoista A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa sulkumestarin virkaa;

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa kanavanhoitajan virkaa;

kolmekymmentäyksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa sulkumestarin virkaa;

neljä A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa teknisen avustajan virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa kanavanhoitajan virkaa;

kuusitoista A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa sulkumestarin virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa sillanhoitajan virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva teknisen avustajan virka;

kuusi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva sillanhoitajan virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; sekä

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

4 §
Merenkulkulaitos

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva merenkulkuneuvoksen virka;

neljä S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa piiripäällikön virkaa;

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka;

yksi S 27 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka;

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka;

kaksi A 27 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa;

neljä A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

kolme A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva toimistoinsinöörin virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva rakennusinsinöörin virka;

kolme A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa insinöörin virkaa;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva toimistoinsinöörin virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva lakimiehen virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

kolme A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

kuusi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa insinöörin virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva insinöörin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva toimistoinsinöörin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva luotsivanhimman virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva insinöörin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva tulkin virka;

kuusi A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa kanavaluotsin virkaa;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva sosiaalipäällikön virka;

kahdeksan A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa kanavaluotsin virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman toimistorakennusmestarin 2 l. virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva rakennusmestarin virka;

kuusi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yhdeksän A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa;

kolme A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva liikenteenvalvojan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva varastotarkastajan virka;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa hinaajalaivan päällikön virkaa;

seitsemän A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa sulkumestarin virkaa;

viisi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva hinaajalaivan päällikön virka;

neljä A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksitoista A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa sulkumestarin virkaa;

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa hinaajalaivan päällikön virkaa;

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa kanavanhoitajan virkaa;

kolmekymmentäyksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa sulkumestarin virkaa;

neljä A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa;

neljä A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa teknisen avustajan virkaa;

neljä A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kolmetoista A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa kanavanhoitajan virkaa;

kuusitoista A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa sulkumestarin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva piirtäjän virka;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva teknisen avustajan virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva autonkuljettajan virka;

kuusi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva kanavanhoitajan virka;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa;

kuusi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kahdeksan A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa väylänhoitajan virkaa; sekä

viisi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Merenkulkuhallitus

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman toimistorakennusmestarin 2 l. virka.

Merenkulkulaitoksen alukset

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa perämiehen 2 l. virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva konemestarin 2 l. virka; sekä

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva konemestarin 2 l. virka.

5 §
Merentutkimuslaitos

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva laborantin virka.

6 §
Autorekisterikeskus

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

kaksi A 24 palkkausluokkaan kuuluvaajaostopäällikön virkaa;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva koulutuspäällikön virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva erikoissuunnittelijan virka;

kahdeksan A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaiskatsastusmiehen virkaa;

kahdeksan A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa katsastusteknikon virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva arkistonhoitajan virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

kahdeksan A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

neljä A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kymmenen A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kahdeksantoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolmekymmentäkuusi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva offset-painajan virka;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; sekä

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva katsastusteknikon virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka; sekä

kolmekymmentä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

7 §
Ilmatieteen laitos

Perustetaan 1 päivästä toukokuuta 1990 lukien:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka.

8 §
Ilmailuhallinto

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien:

kolmetoista A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa lennonjohtajan virkaa.

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1990 lukien:

yksi S 26 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

yhdeksän A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa lennonjohtajan virkaa; sekä

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa asematasovalvojan virkaa.

9 §
Telehallintokeskus

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1990 lukien:

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1990.

Tämän asetuksen 2§:ssä 1 päivästä maaliskuuta 1990 perustettu palkkausluokkaan A 25 kuuluva ylitarkastajan virka, 3§:ssä 1 päivästä maaliskuuta 1990 perustetut virat, 4§:ssä 1 päivästä maaliskuuta 1990 perustetut virat, lukuunottamatta kolmea palkkausluokkaan A 22 kuuluvaa tarkastajan virkaa, 6§:ssä 1 päivästä maaliskuuta 1990 perustetut virat, lukuunottamatta kahdeksaa A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaiskatsastusmiehen virkaa, kahdeksaa palkkausluokkaan A 18 kuuluvaa katsastusteknikon virkaa, kolmea palkkausluokkaan A 14 kuuluvaa toimistosihteerin virkaa sekä 16 palkkausluokkaan A 10 kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa, 7§:ssä 1 päivästä toukokuuta 1990 perustettu palkkausluokkaan A 25 kuuluva toimistopäällikön virka sekä 8§:ssä 1 päivästä maaliskuuta 1990 perustetut 13 palkkausluokkaan A 18 kuuluvaa lennonjohtajan virkaa voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettaviksi julistamatta

Tämän asetuksen 6§:ssä 1 päivästä maaliskuuta 1990 perustettuun palkkausluokkaan A 26 kuuluvaan toimistopäällikön virkaan saadaan virkaa ensimmäistä kertaa täytettäessä nimittää vastaavassa työsopimussuhteisessa tehtävässä oleva henkilö sen estämättä, mitä toimistopäällikön viran kelpoisuusvaatimuksista on säädetty. Samassa pykälässä 1 päivästä maaliskuuta 1990 perustettuihin palkkausluokkaan A 24 kuuluviin jaostopäällikön virkoihin saadaan virkoja ensimmäisen kerran täytettäessä siirtää samasta ajankohdasta lukien lakkautettujen palkkausluokkaan A 18 kuuluvan katsastusteknikon viran haltija sekä palkkausluokkaan A 16 kuuluvan osastosihteerin viran haltija sen estämättä, mitä jaostopäällikön virkojen kelpoisuusvaatimuksista on säädetty.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saa ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virat on perustettu.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.