114/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus eräiden valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1990 lukien jäljempänä mainitut peruspalkkaiset ja sopimuspalkkaiset virat.

2 §
Valtiovarainministeriö

Perustetaan:

Ministeriön yhteiset

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva lainsäädäntöneuvoksen virka;

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva finanssineuvoksen virka;

kaksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa finanssineuvoksen virkaa; ja

yksi A 29 palkkausluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen virka.

Tulo- ja menoarvio-osasto

yksi A 30 palkkausluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen, apulaisosastopäällikkönä virka;

Lakkautetaan:

Ministeriön yhteiset

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva vanhemman finanssisihteerin virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva nuoremman budjettisihteerin virka; ja

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka.

Tulo- ja menoarvio-osasto

yksi A 29 palkkausluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen, toimistopäällikkönä virka.

Järjestelyosasto

kaksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa; ja

yksi A 29 palkkausluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen, toimistopäällikkönä virka.

3 §
Valtiokonttori

Perustetaan:

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva työhygienikon virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka; ja

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka.

4 §
Tullilaitos

Perustetaan:

kymmenen A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa tullitarkastajan virkaa;

seitsemän A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tullitarkastajan virkaa;

kolmekymmentäneljä A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistullitarkastajan virkaa;

kuusikymmentäviisi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistullitarkastajan virkaa;

seitsemänkymmentäviisi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistullitarkastajan virkaa; ja

kolmekymmentäkolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistullitarkastajan virkaa.

Lakkautetaan:

kymmenen A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa tullivalvontatarkastajan virkaa;

seitsemän A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa tullimestarin virkaa;

kahdeksan A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa tullipäällysmiehen virkaa;

kuusitoista A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa tullipäällysmiehen virkaa;

kaksikymmentäyhdeksän A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistullitarkastajan virkaa;

kaksitoista A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa ylitullivartijan virkaa;

kymmenen A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa tulliekspeditöörin virkaa;

kuusikymmentäkaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa luovutusvalvojan virkaa;

kaksikymmentäkaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistullitarkastajan virkaa;

kolmekymmentäkahdeksan A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa tulliekspeditöörin virkaa;

kymmenen A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa luovutusvalvojan virkaa.

5 §
Tilastokeskus

Lakkautetaan:

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva tilastoapulaisen virka.

6 §
Rakennushallinto

Lakkautetaan:

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva konemestarin virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva talonmies-lämmittäjän virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva talonmiehen virka;

kuusi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa;

viisitoista A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa; ja

kolme A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa siivojan virkaa.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1990.

Tällä asetuksella perustetut virat saadaan niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä täyttää haettavaksi julistamatta.

Tällä asetuksella tullilaitokseen perustettuun tullitarkastajan virkaan vaaditaan tällä asetuksella lakkautettavien tullivalvontatarkastajan ja tullimestarin virkojen haltijoilta virkaa ensimmäistä kertaa täytettäessä, jos virka-alue on yksikielinen, virka-alueen asukkaiden enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja, jos virka-alue on kaksikielinen tai siihen kuuluu kaksi- tai erikielisiä kuntia, jomman kumman kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkaa täytettäessä on tällöin huolehdittava siitä, että virkatehtävät voidaan jakaa asianomaista kieltä taitavien henkilöiden suoritettaviksi.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virat on perustettu.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.