108/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Asetus äitiysavustusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 14 päivänä tammikuuta 1977 annetun äitiysavustusasetuksen (58/77) 7§:n 2 momentti sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 5 ja 6§ seuraavasti:

1 §

Äitiysavustus suoritetaan avustuksen saajan hakemuksen mukaan rahana tai avustuksen saajan ja vastasyntyneen lapsen hoitoon sopivana luontoisavustuksena.


5 §

Jos äitiysavustuksen saaja ei ole nostanut avustusta äitiysavustuslain 2§:n 2 momentissa tai 8§:ssä säädetyssä ajassa, hänen on, saadakseen nostaa avustuksen, pyydettävä kirjallisesti sosiaalilautakunnalta sen suorittamista. Saajan tulee liittää pyyntöönsä selvitys laillisesta esteestä, jonka takia hän ei ole määräajassa nostanut avustusta.

6 §

Sosiaalihallitus määrää, mitä asusteita, varusteita ja muita tarvikkeita avustuksen saajan ja vastasyntyneen lapsen tarve huomioon ottaen on 1 §:ssä tarkoitettuna luontoisavustuksena suoritettava.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.