42/1990

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1990

Asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan ympäristöministeriöstä 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun asetuksen (143/88) 10§:n 1 momentin 7 kohta, 12§:n 9 kohta ja 13§:n 1 momentti,

näistä 10§:n 1 momentin 7 kohta sellaisena kuin se on 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (176/89), seuraavasti:

10 §

Ministeriössä on:


7) hallitusneuvos, lainsäädäntöneuvos ja neuvotteleva virkamies;


12 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


9) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;


13 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, luonnonsuojelunvalvojan toimistopäällikkönä, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Kansliapäällikön, osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön virat täytetään haettavaksi julistamatta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.