27/1990

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1990

Laki Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Julkisen talouden toiminnan tehostamista ja siihen liittyvää talouspoliittista päätöksentekoa palvelevaa tutkimus- ja selvitystyötä sekä kansantalouden pitkän aikavälin kehityksen tutkimusta varten valtiovarainministeriön alaisena toimii Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Valtiovarainministeriö voi antaa tutkimuskeskukselle toimeksiantoja.

2 §

Valtion taloudellista tutkimuskeskusta johtaa ja valvoo johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

3 §

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus voi tehdä tulo- ja menoarvion rajoissa sopimuksia tutkimushankkeista samoin kuin yhteistyöstä taloudellista tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja henkilöiden kanssa.

4 §

Tutkimuskeskuksella on oikeus saada muilta viranomaisilta käyttöönsä tehtäviensä kannalta tarpeellisia tietoja.

5 §

Tarkemmat säännökset Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tehtävistä, organisaatiosta, hallinnosta ja viroista annetaan asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Tällä lailla kumotaan taloudellisesta suunnittelukeskuksesta 28 päivänä marraskuuta 1969 annettu laki (711/69).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin tutkimuskeskuksen virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen laitoksen toiminnan aloittamiseksi lain voimaan tullessa.

Hallituksen esitys 161/89
Valtiovarainvaliok. miet. 71/89
Suuren valiok. miet. 167/89

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.