1268/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 6 päivänä tammikuuta 1989 annetun lain (4/89) voimaantulosäännös näin kuuluvaksi:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1990 loppuun. Osittaista kotihoidontukea suoritetaan tähän tukeen oikeutetuille perheille maaliskuun 1 päivästä 1989 lukien sen estämättä, mitä lasten kotihoidon tuesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain (25/85) 1§:ssä on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 193/89
Sosiaalivaliok. miet. 30/89
Suuren valiok. miet. 185/89

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.