1132/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista 30 päivänä joulukuuta 1977 annetun asetuksen (1094/77) 2§:n 1 ja 2 momentti sekä 2 a§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 2 §:n 1 ja 2 momentti 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa (934/88) sekä 2 a§:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1188/88), näin kuuluviksi:

2 §

Täydestä ylläpidosta mielenterveystoimistossa tai 1§:ssä tarkoitetussa mielisairaanhoitolaitoksessa taikka perhehoidossa tai asuntolassa maksu on 80 markkaa hoitopäivältä.

Milloin ylläpito on järjestetty osittaisena mielenterveystoimistossa tai mielisairaanhoitolaitoksessa taikka näiden ulkopuolella järjestetyn hoidon yhteydessä, maksu on 40 markkaa hoitopäivältä.


2 a §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetussa kunnallisessa mielisairaanhoitolaitoksessa hoidettavalta pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta mielisairaslain 18§:n 3 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4 993 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) on säädetty laitoshuollon maksuista. Vaatimus kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan tekemän maksua koskevan päätöksen saattamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti kunnanhallitukselle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.