301/1989

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1989

Asetus tie- ja vesirakennuslaitoksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 7§:n nojalla:

1 §
Tie- ja vesirakennushallitus

Muutetaan:

neljätoista A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tieinsinöörin viroiksi;

neljätoista A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tieinsinöörin viroiksi;

kaksitoista A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tieinsinöörin viroiksi;

kolmetoista A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tieinsinöörin viroiksi;

kuusi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tieinsinöörin viroiksi;

kahdeksan A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tieinsinöörin viroiksi;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva asianvalvojan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa asianvalvojan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi ylitarkastajan viroiksi;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva asianvalvojan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva asianvalvojan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva geologin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva koulutuspäällikön virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva lakimiehen virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva lakimiehen virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi 23 palkkausluokkaan kuuluva lakimiehen virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

kuusi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa lakimiehen virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi ylitarkastajan viroiksi;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa lakimiehen virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi ylitarkastajan viroiksi;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva lakimiehen virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva erikoistutkijan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva ylikamreerin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva maisemanhoidonvalvojan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva jaostopäällikön virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva sosiaalipäällikön virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

kaksi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa yliaktuaarin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi ylitarkastajan viroiksi;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva ylireviisorin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa suunnittelijan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi ylitarkastajan viroiksi;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tutkijan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva tutkijan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi tarkastajan viraksi;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva tutkijan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi tarkastajan viraksi;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva kamreerin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva kamreerin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

kolme A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa kamreerin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva taloustarkastajan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

kaksi A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

neljä A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

viisi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

yhdeksän A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva rakennusmestarin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi tarkastajan viraksi;

kaksi A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa reviisorin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva virastotutkijan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi tarkastajan viraksi;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa virastotutkijan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva pääjohtajan sihteerin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi toimistosihteerin viraksi;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva teknikon virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi tarkastajan viraksi;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva kartoittajan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva kartoittajan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva pääkirjanpitäjän virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi tarkastajan viraksi;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva laborantin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

neljä A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva piirtäjän virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

neljä A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kymmenen A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva ylivahtimestarin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva autonkuljettajan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi; sekä

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi.

2 §
Tie- ja vesirakennuslaitoksen piirihallinto

Muutetaan:

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistoinsinöörin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tieinsinöörin viroiksi;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva lakimiehen virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi ylitarkastajan viraksi;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa kamreerin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi ylitarkastajan viroiksi;

kaksitoista A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa kamreerin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

kahdeksan A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa kamreerin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

kaksitoista A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa korjaamon päällikön virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

neljä A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa sosiaalipäällikön virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva sosiaalipäällikön virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi tarkastajan viraksi;

kolme A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa sosiaalipäällikön virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

kuusi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa konetarkastajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

kuusi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa konetarkastajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva reviisorin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi tarkastajan viraksi;

kaksitoista A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa reviisorin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

neljätoista A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa teknikon virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi tarkastajan viroiksi;

neljä A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa työnjohtajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa työnjohtajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kolme A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa työnjohtajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

neljä A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa varastotarkastajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kahdeksan A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa varastotarkastajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva varastotarkastajan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva varastonhoitajan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

viisitoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa varastonhoitajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva varastonhoitajan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi toimistosihteerin viraksi;

kahdeksan A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa varastonhoitajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva varastonhoitajan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva kartoittajan virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva laboratoriomestarin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kaksikymmentäneljä A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

seitsemän A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kuusi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa laborantin virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kaksitoista A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kuusi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kahdeksan A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kolmekymmentäseitsemän A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

kahdeksan A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi teknisen avustajan viroiksi;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva piirtäjän virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka samaan palkkausluokkaan kuuluvaksi teknisen avustajan viraksi; sekä

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa puhelunvälittäjän virkaa samaan palkkausluokkaan kuuluviksi toimistovirkailijan viroiksi.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.