260/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Laki sairaanhoitoalan kuntainliittojen uudelleenjärjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 23§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sairaanhoitoalan kuntainliittojen uudelleenjärjestämisestä eräissä tapauksissa 13 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (30/78) 23§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

23 §

Siirtyvän omaisuuden arvon vahvistaa ja suoritettavan korvauksen tai lunastuksen määrää, jollei siitä sovita, toimikunta, johon luovutuksen saaja ja luovuttaja valitsevat kumpikin kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Toimikunta valitsee ulkopuolelta puheenjohtajan ja hänelle varamiehen. Jollei puheenjohtajasta ja hänen varamiehestään sovita, hänet määrää laitoksen sijaintipaikan lääninhallitus. Valtion jäsenen toimikuntaan määrää sosiaali- ja terveysministeriö. Toimikunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Hallituksen esitys 65/88
Toisen lakivaliok. miet. 12/88
Suuren valiok. miet. 157/88

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.