140/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1989

Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin sekä 10§:n 1 momentin nojalla:

1 § Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut sopimuspalkkaiset ja peruspalkkaiset virat.
2 §
Maa- ja metsätalousministeriö

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka kalastus- ja metsästysosastoon;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva virastomestarin virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka; ja

yksi A 3 palkkausluokkaan kuuluva nuoremman vahtimestarin virka.

3 §
Maataloushallinto

Maatilahallitus

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva erikoissuunnittelijan virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva tiedotuspäällikön virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva koulutuspäällikön virka;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa; ja

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva koulutussihteerin virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva toimistorakennusmestarin virka;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva puhelunvälittäjän virka; ja

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva konekirjoittajan virka.

Maatalouspiirit

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaispiiripäällikön virkaa;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa agrologin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva autonkuljettajan virka;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa; ja

kolme A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

kaksi A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa piiripäällikön virkaa; ja

kaksi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa.

4 §
Valtion siementarkastuslaitos

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva agrologin virka;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastusteknikon virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva tarkastusteknikon virka;

kolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa tarkastusteknikon virkaa;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioapulaisen virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva laboratorioapulaisen virka;

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

neljä A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa;

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva apulaisvahtimestarin virka;

viisi A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa; ja

viisi A 2 palkkausluokkaan kuuluvaa laboratorioapulaisen virkaa.

5 §
Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva tarkastajan virka.
6 §
Kalatalous

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

neljä S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa johtavan kalastusbiologin virkaa.

7 §
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva erikoistutkijan virka.

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1989 lukien:

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusaseman johtajan virka.

8 §
Yleismetsätalous

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

kaksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva erikoissuunnittelijan virkaa;

kolme A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa insinöörin virkaa;

kolme A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa erikoissuunnittelijan virkaa;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva toimistonhoitajan virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva puistomestarin virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva oppaan virka;

viisi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa oppaan virkaa; ja

viisi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa valvojan virkaa.

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1989 lukien:

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa puistonhoitajan virkaa.

9 §
Maanmittaushallinto

Maanmittaushallitus

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva laskentapäällikön virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva toimituspäällikön virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka;

kaksi A 23 palkkausluokkaan kuuluvaa erikoissuunnittelijan virkaa;

kaksi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa erikoissuunnittelijan virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva koulutuspäällikön virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tiedotuspäällikön virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva metsänhoitajan virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva hankintapäällikön virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva kielenkääntäjän virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva suunnittelijan virka;

kolme A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

kaksikymmentä A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

kaksitoista A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva arkistotarkastajan virka;

viisi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva arkistonhoitajan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva pääjohtajan sihteerin virka;

seitsemän A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka;

kuusi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa hankintasihteerin virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva kartanpiirtäjän virka;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva autonkuljettajan virka; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva kartanpiirtäjän virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva toimistoinsinöörin virka.

Maanmittauskonttorit

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva maanmittausteknikon virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva konservaattorin virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa kartanpiirtäjän virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa kartanpiirtäjän virkaa; ja

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva kartanpiirtäjän virka.

Maanmittaustoimistot

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yhdeksäntoista A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa yliteknikon virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva maanmittausteknikon virka;

seitsemän A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimitusvalmistelijan virkaa;

kahdeksantoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimitusvalmistelijan virkaa;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa kartanpiirtäjän virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva kalustonhoitajan virka;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva kartanpiirtäjän virka; ja

viisi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa kartanpiirtäjän virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksitoista A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa maanmittausteknikon virkaa;

kahdeksan A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa maanmittausteknikon virkaa; ja

kaksikymmentäviisi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa kartanpiirtäjän virkaa.

Kartastoyksiköt

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

kymmenen A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

kaksikymmentäyksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

kymmenen A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

kahdeksan A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

viisi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa kartoittajan virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka; ja

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva kartanpiirtäjän virka.

10 §
Geodeettinen laitos

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva erikoistutkijan virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva asemainsinöörin virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tutkijan virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva kirjastonhoitajan virka, johon kuuluva työaika on 70 prosenttia virkaan yleensä kuuluvasta työajasta; ja

yksi A 3 palkkausluokkaan kuuluva siivoojan virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva tutkijan virka.

11 §
Maatalouden tutkimuskeskus

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi S 27 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva tutkimusjohtajan virka;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva hallintojohtajan virka; ja

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva johtajan virka.

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1989 lukien:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva erikoiseläinlääkärin virka.

12 §
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestari-autonkuljettajan virka; ja

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1989 lukien:

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva erikoistutkijan virka.

13 §
Eläinlääkintätoimi

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1989 lukien:

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva tarkastuseläinlääkärin virka.

14 §
Valtion eläinlääketieteellinen laitos

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi S 29 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva ylijohtajan virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

yksi A 28 palkkausluokkaan kuuluva johtajan virka.

15 §
Metsähallituksen metsät

Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

kolme A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa metsänhoitajan virkaa;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva insinöörin virka;

kaksi A 22 palkkausluokkaan kuuluvaa erikoistutkijan virkaa;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lakimiehen virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva metsätalousinsinöörin virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva rakennusmestarin virka;

kaksi A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistonhoitajan virkaa;

seitsemän A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistonhoitajan virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva toimistonhoitajan virka;

viisi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa teknikon virkaa;

kaksi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaistarkastajan virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva offset-painajan virka;

yksitoista A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa erävalvojan virkaa;

kaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

viisi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kolme A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kuusi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva offset-painajan virka;

neljä A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa;

kuusitoista A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolmetoista A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksitoista A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa kartanpiirtäjän virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva kartanpiirtäjän virka; ja

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva kartanpiirtäjän virka.

Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 lukien:

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa metsänhoitajan virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva varastomestarin virka;

kymmenen A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva apulaisvahtimestarin virka; ja

yksi A 4 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka.

16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Tällä asetuksella perustetut virat saadaan erityisestä syystä ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

Tällä asetuksella perustettuun virkaan saadaan virkaa ensimmäisen kerran täytettäessä nimittää vastaavassa työsopimussuhteisessa tehtävässä ollut henkilö sen estämättä, mitä viran kelpoisuusvaatimuksista on säädetty.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.