63/1989

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1989

Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 1 ja 9§:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun asetuksen (1339/87) 9§:n 1 momentin 7 kohta ja

lisätään 1§:ään uusi 3 momentti ja 9§:n 1 momenttiin uusi 8 kohta seuravasti:

1 §

Tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivasta kääntäjien tutkintolautakunnasta säädetään erikseen.

9 §

Kelpoisuusvaatimuksena tutkimuskeskuksen virkoihin on:


7) kirjastonhoitajan ja kirjastoamanuenssin virkaan siihen soveltuva korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus; sekä

8) suunnittelijan virkaan siihen soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys suunnittelu- ja organisointitehtäviin.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989.

Ennen asetuksen voimantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.