1381/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus museoviraston suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan museoviraston suoritteista perittävistä maksuista 8 päivänä joulukuuta 1977 annetun asetuksen (922/77) 6§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa (843/84), ja

lisätään 7§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

6 §

Pääsymaksun perimistä varten museoviraston alaiset museot ja näyttelyt jaetaan niiden nähtävyysarvon, koon ja muiden ominaisuuksien sekä sen perusteella, sisältääkö pääsymaksu opastuksen, neljään maksuluokkaan. Museovirasto määrää museoiden ja näyttelyiden kuulumisesta maksuluokkiin. Pääsymaksu on

I maksuluokassa 14 markkaa,
II maksuluokassa 10 markkaa,
III maksuluokassa 6 markkaa ja
IV maksuluokassa 4 markkaa

7 §

Tässä asetuksessa mainitut maksut saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.