1188/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 a§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista 30 päivänä joulukuuta 1977 annetun asetuksen (1094/77) 2 a§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1043/87) näin kuuluvaksi:

2 a §

Edellä 1§:ssä tarkoitetussa kunnallisessa mielisairaanhoitolaitoksessa hoidettavalta pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 2§:ssä säädetyn maksun sijasta mielisairaslain 18§:n 3 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4 680 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) on säädetty laitoshuollon maksuista. Vaatimus kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan tekemän maksua koskevan päätöksen saattamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti kunnanhallitukselle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.