967/1988

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Asetus Ahvenanmaan teknillisen oppilaitoksen opetuksesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1951 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (670/51) 20§:n nojalla sekä Ahvenanmaan maakunnanhallituksen suostumuksella:

1 §

Ahvenanmaan maakunnan ylläpitämässä teknillisessä oppilaitoksessa annetaan ammatillista peruskoulutusta opistoasteella teknikon tutkinnon suorittamiseksi ja korkea-asteella insinöörin tutkinnon suorittamiseksi.

2 §

Ahvenanmaan teknillisen oppilaitoksen pääsyvaatimuksiin, opetuskursseihin ja opetukseen muutoinkin on pääasiallisesti sovellettava, mitä valtakunnassa on valtion teknillisistä oppilaitoksista säädetty tai määrätty.

3 §

Ammattikasvatushallituksella on oikeus valvoa, että opetus Ahvenanmaan teknillisessä oppilaitoksessa on järjestetty 2§:n mukaisesti ja että opiskelijoille annetaan sellaiset tiedot ja taidot, jotka vaaditaan valtion vastaavien oppilaitosten opiskelijoilta, sekä että oppilaitos muutoinkin vastaa tarkoitustaan.

4 §

Ahvenanmaan teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tutkinto antaa saman pätevyyden kuin vastaava valtion teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tutkinto.

5 §

Mitä opetustoimen järjestämisestä Ahvenanmaan maakunnassa 27 päivänä kesäkuuta 1924 annetun asetuksen (161/24) 5 ja 16-18§:ssä on säädetty, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaan teknilliseen oppilaitokseen. Mainitun asetuksen 16-18§:n mukaan kouluhallitukselle kuuluvat tehtävät hoitaa kuitenkin ammattikasvatushallitus.

6 §

Maakunnan viranomaiset antavat siinä järjestyksessä kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa (670/51) säädetään tarpeen mukaan tarkempia määräyksiä Ahvenanmaan teknillisen oppilaitoksen organisaatiosta ja toiminnasta.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan opetuksen järjestämisestä Ahvenanmaan teknillisessä koulussa 15 päivänä joulukuuta 1967 annettu asetus (555/67).

Tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.