585/1988

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus näkövammaisten kirjastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan näkövammaisten kirjastosta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (516/78) 12§,

muutetaan 4§:n 1 momentin 6 kohta, 8§:n 2 momentin 6 kohta, 9 ja 11§ sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a ja 10 a§ seuraavasti:

4 §

Johtokunnan tehtävänä on:


6)tehdä opetusministeriölle esitys kirjastonhoitajan viran täyttämisestä;


Kirjaston henkilökunta
7 a §

Näkövammaisten kirjastossa on kirjastonhoitajan virka.

Kirjastossa voi lisäksi olla muita virkoja, tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

8 §

Kirjastonhoitajan tulee lisäksi:


6)ottaa kirjaston henkilökunta, jollei se 4§:n mukaan ole johtokunnan tehtävänä;


9 §

Henkilökunnan tehtävistä määrätään kirjaston ohjesäännössä.

10 a §

Kirjastonhoitajan nimittää opetusministeriö.

11 §

Kirjastonhoitajalle myöntää virkavapautta johtokunta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää kirjastonhoitajalle kuitenkin opetusministeriö.

Muille virkamiehille myöntää virkavapautta kirjastonhoitaja. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden virkamiehelle, jonka nimittää johtokunta, myöntää kuitenkin johtokunta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.