489/1988

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Asetus Neuvostoliiton kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Moskovassa 6 päivänä lokakuuta 1987 Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 18 päivänä joulukuuta 1987 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (488/88) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 18 päivänä joulukuuta 1987 ja jota koskevat ratifioimiskirjat on vaihdettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1988, tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 1988, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Neuvostoliiton kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 18 päivänä joulukuuta 1987 annettu laki (488/88) ja tämä asetus tulevat voimaan 18 päivänä kesäkuuta 1988.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.