463/1988

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1988

Valtiovarainministeriön päätös valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta ja luetteloimisesta

Valtiovarainministeriö on valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/88) 24 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Valtiokonttori hoitaa valtion omistamia osakkeita, osuustodistuksia ja muita arvopapereita. Arvopaperia, joka oikeuttaa hallintaan tai käyttöoikeuteen, hoitaa kuitenkin se virasto tai laitos, joka oikeutta käyttää.

Velkakirjoja hoitavat edellä sanotusta poiketen kuitenkin edelleen ne virastot ja laitokset, joiden hallussa velkakirjat ovat. Yksittäistapauksissa voidaan tästä erityisistä syistä poiketa valtiokonttorin päätöksellä.

2 §

Virastojen ja laitosten tulee viipymättä toimittaa valtiokonttorille sen hoidettaviksi 1§:n mukaan kuuluvat arvopaperit.

Valtiokonttori toimittaa hallussaan olevat muut kuin 1§:n mukaan sen hoidettaviksi kuuluvat arvopaperit niiden hoitajiksi parhaiten soveltuville virastoille ja laitoksille.

3 §

Tiliviraston on pidettävä hoidettavinaan olevista valtion omistamista arvopapereista rekisteriä, joka sisältää arvopapereittain eriteltyinä tiedot ainakin arvopapereiden numeroista ja sarjoista, lukumääristä, säilytyspaikoista, hankinta-ajoista sekä hankinta- ja nimellisarvoista. Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä rekisterin pitämisestä.

4 §

Tiliviraston on valtion tilinpäätöstä varten lähetettävä valtiokonttorille helmikuun loppuun mennessä luettelo vuoden päättyessä hoidettavinaan olleista valtion omistamista arvopapereista.

5 §

Virastojen ja laitosten tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden hoidettavina oleviin arvopapereihin liittyvien oikeuksien valvomiseksi ja velvollisuuksien täyttämiseksi.

Hoidettavina olevat osakkeet tulee rekisteröidä valtion nimiin asianomaisten yhtiöiden osakeluetteloihin ja muut arvopaperit vastaaviin niistä mahdollisesti pidettäviin rekistereihin.

6 §

Valtiokonttorin tulee pitää kaikista valtion omistamista arvopapereista luetteloa, joka tarkistetaan vähintään kerran kalenterivuodessa. Luettelon tulee sisältää ainakin 3§:ssä mainitut tiedot.

7 §

Tämä päätös ei koske valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaisen liikelaitoksen hallussa olevia arvopapereita.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1988

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Vanhempi hallitussihteeri
Raija Isotalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.