336/1988

Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1988

Asetus eräiden liikenneministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin sekä 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset ja sopimuspalkkaiset virat:

Liikenneministeriö

Perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1988 lukien:

Viestintähallinto-osasto:

yksi S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva osastopäällikön virka; ja

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva apulaisosastopäällikön virka;

Osastojen yhteinen:

yksi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva neuvottelevan virkamiehen virka.

Lakkautetaan 1 päivästä syyskuuta 1988 lukien:

Yleinen osasto:

yksi A 30 palkkausluokkaan kuuluva hallitusneuvoksen osastopäällikkönä virka;

Liikennetutkimusosasto:

yksi S 30 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva osastopäällikön virka;

Osastojen yhteinen:

yksi S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka.

Tie- ja vesirakennushallitus

Perustetaan 1 päivästä lokakuuta 1988 lukien:

neljä S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa johtajan virkaa.

Lakkautetaan 1 päivästä lokakuuta 1988 lukien:

kuusi S 28 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa osastopäällikön virkaa.

Tiet

Perustetaan 1 päivästä lokakuuta 1988 lukien:

kolmetoista S 27 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa apulaisjohtajan virkaa;

kuusi S 26 sopimuspalkkaluokkaan kuuluvaa apulaisjohtajan virkaa;

yksi A 25 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka; sekä

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka.

Lakkautetaan 1 päivästä lokakuuta 1988 lukien:

kaksitoista A 27 palkkausluokkaan kuuluvaa yli-insinöörin virkaa;

yksi A 27 palkkausluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka;

seitsemän A 26 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa;

yksi A 26 palkkausluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka; sekä

kaksi A 25 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistopäällikön virkaa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saa ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virat on perustettu.

Tällä asetuksella perustetut virat voidaan täyttää ensimmäisen kerran niitä haettaviksi julistamatta.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.