140/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Asetus Ahvenanmaan maakunnan väestönsuojelun valmiustehtävien hoidosta

Oikeusministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1951 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (670/51) 20§:n nojalla sekä Ahvenanmaan maakunnanhallituksen suostumuksella:

1 §

Ahvenanmaan maakunnassa niistä väestönsuojelun valmistelevista hallintotehtävistä, jotka väestönsuojelulain (438/58) ja väestönsuojeluasetuksen (237/59) mukaan kuuluvat lääninhallitukselle, huolehtii lääninhallitus yhdessä Ahvenanmaan maakunnanhallituksen kanssa siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tämän asetuksen säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin suoritettaessa muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja väestönsuojelutehtäviä.

2 §

Maaherran ja maaneuvoksen johtama väestönsuojelun yhteistyövaltuuskunta, jäljempänä valtuuskunta, huolehtii 1§:n 1 momentissa mainittujen hallintotehtävien järjestelemisestä. Valtuuskunnassa on lisäksi, sen mukaisesti kuin valtuuskunnan työjärjestyksessä tarkemmin määrätään, edustajia niistä lääninhallituksen yksiköistä, joissa käsitellään väestönsuojeluun liittyviä hallintotehtäviä sekä niistä maakunnan hallinnon yksiköistä, joissa käsitellään väestönsuojelua lähellä olevia hallintotehtäviä.

3 §

Valtuuskunnan on huolehdittava siitä, että tarvittavat väestönsuojelutoimenpiteet suoritetaan. Maaherra ja maaneuvos johtavat ja järjestävät valtuuskunnan toimintaa.

4 §

Valtuuskunnan käsiteltävänä olevat asiat ratkaisee maaherra yhdessä maaneuvoksen kanssa siten, että maaneuvos päättää asioista, jotka koskevat maakunnan hallinnon käytettävissä olevien varojen käyttöä ja maaherra muista asioista. Valtion turvallisuutta koskevista asioista päättää maaherra.

Maaherran sijaisena toimii lääninhallituksen lääninneuvos ja maaneuvoksen sijaisena varamaaneuvos.

5 §

Maakunnanhallitus voi, kuultuaan asiassa lääninhallitusta, uskoa väestönsuojelutehtäviä vapaaehtoiselle järjestölle, jonka toiminta-alue käsittää Ahvenanmaan maakunnan.

6 §

Kustannukset 1§:ssä tarkoitettujen hallintotehtävien suorittamisesta maksetaan osaksi maakunnan varsinaisilla varoilla ja osaksi valtion varoilla, riippuen siitä minkä viranomaisen tehtäviin hallintotehtävien suorittamisesta huolehtiminen tämän asetuksen ja sen nojalla annetun työjärjestyksen mukaan kuuluu.

Jos 5§:n mukaisesti vapaaehtoiselle järjestölle uskotaan väestönsuojelutehtäviä, näiden tehtävien suorittamisesta johtuneet kustannukset voidaan kokonaan tai osittain korvata maakunnan varoilla.

7 §

Tarkemmat määräykset valtuuskunnan tehtävistä annetaan työjärjestyksessä, jonka lääninhallitus ja maakunnanhallitus hyväksyvät.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 5 päibänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.